Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde entré i Kalmar. Nu har han åter intagit Kalmar Slott. Den 4 april öppnade utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt.

1520 landstiger Gustav Vasa på Stensö udde, strax söder om Kalmar Slott, efter att ha suttit gisslantagen på Kalö slott i Danmark. Nu börjar kriget mot unionskungen Kristian den II som slutar med att han 1521 väljs till Riksföreståndare och 1523 väljs till kung över Svea rike. 

Med propaganda, våld och alla dåtidens maktmedel tar han makten, driven av hämnd och revanschlystnad. Alla uppror slås ner med största brutalitet. Det gäller att försvara ära och heder och med impulsiv träffsäkerhet ställa alla schackpjäser i rätt position och spela ut fienderna mot varandra.

Efter Gustav Vasas närmare 40 år som kung hade Sverige omdanats i grunden och blivit en stat, med en stark centralmakt där all makt utgick ifrån kungen. Staten hade nu ett skatteväsende där kungens kontroll var total och en egen armé hade inrättats. Den katolska kyrkans makt hade Gustav manövrerat ut och istället infört den protestantiska läran och därigenom sett till att kyrkan var underställd kungen själv. Ett kansli som lojalt styrde riket och som kommunicerade ut mot med omvärlden hade inrättats och när kungen dör väljer man inte längre kungatronen, den ärvs.

Utställningens tema rör sig kring makt, manipulation och propaganda. Utställningen visas i Fångetornet, Förbrända salen och Rustkammaren, en yta på ca 500 kvm. Den största platsen upptar hans skägg, det både lyser och talar!

Utställningen sker i samarbete med Livrustkammaren, som har lånat ut flera originalföremål samt möjligheten till digital 3D-fördjupning för att titta närmare på föremål ur alla vinklar.

Till utställningen finns en föreläsningsserie som vi samordnar tillsammans med Kalmar Länsmuseum, Linnéuniversitetet och Kalmar kommun, läs mer här. Vi kommer även att arbeta fram skolkoncept så att vi kan erbjuda elever och lärare spännande infallsvinklar på makt, manipulation, våld och propaganda utifrån Gustav Vasa och med dagens verklighet för ögonen. 

Utställningen produceras av Kalmar Slott tillsammans med ett kreativt team av designers, arkitekter, historiker, dramatiker och grafiker.

Utställningen visas på Kalmar Slott från den 4 april till den 8 november 2020.