Slow Art - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott
splash

Slow Art

Det är få som inte blir berörda av ting som är gjorda med stor skicklighet och omsorg. I äldre tid var hantverksskicklighet något eftersträvansvärt. Sedan industrialismens etablering under 1900-talets första hälft har denna förmåga inte tillmätts samma höga värde. Istället har rationella och tidsbesparande processer varit eftersträvansvärda mål för många i det moderna västerländska samhället.

28 april – 25 augusti, Frökenrummen

När Nationalmuseum nu renoveras flyttas verksamheten ut med turnerande utställningar och tillfälliga utställningsplatser. Till Kalmar Slott kommer den uppskattade utställningen Slow Art, som innehåller 21 fantastiska konsthantverksföremål, som alla är omsorgsfullt tillverkade. Varje objekt är unikt och materialen varierar, från papper, trä och äggskal till metaller, glas och keramik. Den gemensamma nämnaren är att verken har tagit lång tid att tillverka. Slow Art handlar om att göra saker väl istället för snabbt, om kvalitet istället för kvantitet.

– Det är glädjande för oss att Kalmar Slott har valt att ta emot och visa vår utställning Slow Art. Det är första gången som den öppnar utanför vårt hus, vilket gör att fler kan ta del av den rika samling av konsthantverk och design som museet har. Det är extra viktigt för oss nu när vi inte kan visa lika mycket konst som vi brukar på grund av renoveringen av vår museibyggnad, säger Berndt Arell, överintendent, Nationalmuseum.

Konstnärer vars verk visas i utställningen:

Irene Agbaje
Anna Atterling
Margit Brundin
Helena Edman
Annika Ekdahl
Malou Andersson
Mats David Gahrn
Mafune Gonjo
Helena Hörstedt
Malin Lager
Cecilia Levy
Annika Liljedahl
Jane Reumert
Helena Sandström
Sebastian Schildt
Petra Schou
Eva Stephenson Möller
Suzy Strindberg
Tore Svensson
Janna Syvänoia
Pasi Välimaa

fotograf: Hans Thorwid/Nationalmuseum