Tidigare utställningar - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Tidigare utställningar

Säsongsutställningar på slottet 1994-2011.

1994
• Ögonblick av tillvaro. Fotoutställning, visades i Sturesalen mars-april.
• Yrjö Edelman  Konstutställning bla med Unionstavlan, visades i Sturesalen april-aug.
• Ivar Arosenius  Konstutställning i Frökenrummen, bildspel i östra tornrummet samt boken Kattresan uppbyggd i Förbrända salen, träfigurer illustrerar hela sagan. 
• CODEX. Vandringsutställning från Riksutställningar. Visades i Kvinnofängelset , okt-dec.
Kalmar Slott köper denna utställning efter RU:s utställningsperiod. Visades nu i Kvinnofängelset som en av slottets basutställningar.

1995
• Serie kopplingar. Lasse Å och Sture H. Visades i Frökenrummen mars-april. En av utställningarna som visats på slottet och som har visat på ökade publiksiffror under utställningsperioden och som kan kopplas till utställningen.
• Kråkfötter och krusiduller. Vandringsutställning Riksutställningar. Visades i Sturesalen maj-sep.

1996
• Lejonet från Norden, utställning om Gustav II Adolf och hans krig. Föremål från tiden samt bilder av illustratören Göte Göransson. Visades i Frökenrummen maj-sep.

1997
• Kalmar Unionen 600 år, Margareta I. Visades i Drottningsalen, Frökenrummen, norra förrummet, norra och södra tornrummet, Förbrända salen samt Rustkammaren, april-juli.
• Design x 9. På slottet visades bla hemslöjd samt företagsdesign. Visades i Drottningsalen, Frökenrummen, Förbrända salen samt Rustkammaren, aug - okt.

1998
• Skulpturlandskapet- En monumental fotoutställning om samspelet mellan konst och skulptur och den omgivande naturen och miljön.  Förbrända salen april-maj. Samarbete med Bodö i Norge.
• Från vaggan till graven, Norska kyrkan 1000 år. Förbrända salen juni-sep. Samarbete med Bodö i Norge.

1999
• Bärnstensutställningen. Visades i Förbrända salen, sydöstra fyrkantstornet och Rustkammaren maj-aug. 

2000
• Konstnären, Erik Höglund. Glasets förnyare. Visades i Förbrända salen maj-sep.

2001
• Den rörliga bildens århundrade. Maj-aug vandringsutställning Riksutställningar.

2002
• Sigvard Bernadotte Design. April-Maj Dukat bord, visades i Förbrända salen.
• Textila Juveler, Sonja Hahn-Ekberg. Visades i Frökenrummen maj-aug.
• Fängelseutställningen. Kalmar anstalten 150 år. Visades i Borgstugan juni-sep.
• Kvilt. Visades i Frökenrummen aug-okt.

2003
• Tre kronor och den polska örnen. Visades i Frökenrummen, Förbrända  salen samt i Rustkammaren  april- aug.

2004
• Bygden där vinden vände. Fotoutställning av Peter Gerdehag  Visades i Förbrända salen april-juni.
• Renässanskläder. Utställning i samarbete med Renässansgillet i Kalmar. Visades i Förbrända salen juni-sep.

2005
• Bländverk. Ljusutställning. Visades i Förbrända salen/Frökenrummen juni-sep.
• Se Hjärnan. Utställning från Riksutställningar. Visades i Sturesalen och Borgstugan aug-okt.

2006
• Slottsfjärdsfynden. Om utgrävningarna i Slottsfjärden under 1930-talet. Visades i Förbrända salen juni-sep.
• Konstutställning med Kalmarmotiv. Samarbete med Kalmar Konstmuseum. Visades i Frökenrummen juni-sep.

2007
• I Linnés anda. Visades i Förbrända salen maj-sep. 1700-tals utställning bla på temat Linné.
• Älskade Trasmattor. Visades i Rustkammaren maj-sep.
• Nock, ragg och rya, det glänser om ullen. Utställningen visades i nedre delen av Förbrända salen juni-aug.

2008
• Möt Kina på Kalmar Slott.  Både historisk och modern konst. Visades i  Förbrända salen, Rustkammaren, Sturesalen, Borgstugan,Sven Månsson sal och Frökenrummen juni-sep.

2009
• Konst på slottet: Olika konstnärer. Eva Lange, Helen Multanen, Kåre Holgersson, Annika Ekdahl, Raine Navin och Gunilla Skyttla. Modern konst visas i Förbrända salen, Rustkammaren, Frökenrummen samt Sven Månsson sal maj-sep.

2010
• Konst på slottet:
Yrjö Edelman i Förbrända salen, norra fyrkantstornet samt försäljning i Sven Månsson sal, juni-sep.
Kurt Asker i Frökenrummen. Juli-sep.
Anders Johansson, fotoutställning i Rustkammaren, juni-juli. 
Lars Kagg skolan, foto från olika delar av slottet. Frökenrummen, maj-juli.

2011
• Capellagården, elevarbeten. Visades i Frökenrummen juni-aug.
• Konstens kungar, Picasso och hans samtid. Visades i Förbrända salen, juni-okt.