Kvinnofängelset - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Kvinnofängelset

I det gamla kvinnofängelset från 1800-talet får du ett obehagligt möte med brott och straff.

Med ett skrämmande verklighetsnära bildspråk får du ta del av några exempel på plågor som dömda kvinnor fick utstå från 1400- till 1800-talen. Vidskeplighet blandas med ifrågasättbar bevisföring i denna mörka tid i vår rättshistoria.

Utställningen är skapad av konstnären Ann-Sofie Sidén.

Visste du att:
…inredningen i kvinnofängelset är original från 1800-talets första år?
…en tecknarbegåvad kvinnlig fånge har klottrat ned ett skepp med kolkrita på den innersta väggen?
…otrohet, dubbelt hor, kunde straffas med döden fram till mitten av 1700-talet?
…kvick i jord, levande begravd, dömdes till kvinnor som gjort sig skyldiga till barnamord och mordbrand och till män för tidelag?
…att det i de svenska häxprocesserna var ytterst ovanligt att bli bränd levande på bål? Endast ett par fall är kända.