Fasor och illdåd - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Fasor och illdåd

Om du inte tror på spöken har du aldrig besökt Kalmar Slott efter mörkrets inbrott...

Slottets historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och den är inte bara ljus. Tjocka murar har i många hundra år låtit grymheter fortgå i det fördolda. Blodbad och förräderi, människor som torterats, steglats och avrättats. Allt detta har satt sitt avtryck på slottet.
Under spökvandringen ”Fasor och illdåd” får du höra om verkliga händelser och personers öden från en avlägsen tid. Den stundtals skräckfyllda spökvandringen presenterar dig för några av de ruskigaste personerna som funnits på slottet. Vad gjorde till exempel den vedervärdige och stenrike Bo Jonsson Grip med sin hustru? Och vem är det som vankar i salarna? Vem är slottets vita dam? Vem kan man egentligen lita på när mörkret faller?

Många som besökt slottet har känt sig omgivna av andeväsen. Nu är det din tur att avgöra om du tror på spöken.
Detta är en guidning som passar bäst då årstiden är mörk och ruggig.

Visste du att:

…en liten pojke ibland kan ses vandra i Ståthållarvåningens salar, letandes efter en lekkamrat?
…vita damen sägs vara Anna Bielke, som lurar olyckliga skepp på grund med sitt vita sken?
…ståthållarhustrun Anna von Hintzen mördade några pigor i Ståthållarvåningen?