Tillgänglighet - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Tillgänglighet

Verksamheten på Kalmar Slott arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Vi informerar löpande om de förbättringar som görs. Nedan hittar du en förteckning över de hjälpmedel och eventuella hinder som finns. Tveka inte att kontakta oss på Kalmar Slott om du har frågor inför ditt besök.

Handikapparkering

Handikapparkering finns i slutet av slottsallén. Avstånd till slottsområdet är ca100 m. Se under fliken "parkering" var platserna finns.

Allmänt

Alla publika delar på Kalmar Slott är inte tillgängliga för besökare med funktionsnedsättningar. Ledsagare eller assistent har alltid fri entré till slottet. Rullstolsburen betalar halv entrébiljett p.g.a. begränsad framkomlighet. Inga hundar får vistas invändigt på slottet, undantaget ledarhundar. Bärbara fällstolar finns att låna i anslutning till butik/entré. Kontakta personalen om ni behöver hjälp. Handikappsanpassad toalett finns på yttre borggården.

Barnvagnar

På grund av slottets antikvariskt känsliga miljö samt p.g.a utrymningsskäl är det inte tillåtet att ta med barnvagnar inomhus. Barnvagnar parkeras på inre borggården vid Drottningtrappan. Slottet ansvarar inte för barnvagnarna. Det finns möjlighet att låna en bärsele i slottsbutiken, mot att du lämnar din legitimation i pant.

Besökare med funktiosnedsättning

Tillgängligheten på Kalmar slott har i och med projektet värdig entré utökats med en hiss så att Gröna salen, Slottskyrkan, Borgstugan, Sturesalen och Gyllene salen gjorts tillgängliga för besökare med funktionsnedsättning. Hissens mått är: Dörröppning 90 cm, Yta 145x167cm. Vid hissdörren på inre borggården finns möjlighet att påkalla personal för att få hjälp.

Till slottets café, Gästabudssalen och Amiralitetskällaren (restaurangen) finns också en hiss. Påkalla hjälp ifrån restaurangen så öppnar de dörren som finns till vänster om Slottsrestaurangens ingång. 

Övriga delar av slottet är ännu inte tillgänglig- och frångänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. Dock gäller att om gästen har möjlighet att ta sig ur sin rullstol och med hjälp av sin ledsagare har möjlighet att lyfta rullstolen vidare in i nästa sal är det tillåtet att besöka slottets paradvåning och vidare till Förbrända salen. Ledsagaren skall få och ta emot en personlig information av slottets personal om möjlighet till utrymning och vilka åtaganden som åligger denna.

Tillsammans med SFV arbetar vi med att tillgängliggöra slottet vidare från Gyllene salen bort mot Förbrända salen. Det är svåra avgöranden med bl.a. antikvarisk hänsyn som måste tas i beaktande men vi går nu in i en mer intensiv fas för att se om det går att lösa.

Bra att veta om trappor

Kalmar Slotts publika delar har flera våningsplan. Där hiss inte finns (se ovan vilka publika delar som har hiss) måste man gå i trappor. Från inre borggården till butik/entré måste man gå uppför sju trappsteg. Från butik/entré ner till besökstoaletter är det sex trappsteg uppdelat i två avsatser. Från butik/entré via Drottningtrappan upp till slottets paradvåning och utställningsdel är det tjugofyra trappsteg uppdelat på tre avsatser där det finns möjlighet att vila. Från butik/entré till basutställningen i Ståthållarvåningen är det åtta trappsteg med en avsats.

Hörselslinga

För dem som behöver hörapparat, använder vi oss i Gröna salen (vår konsert- och konferenssal) av en traditionell hörslinga.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka inne på slottet ej heller på hela slottsholmen.