Tillgänglighet - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Tillgänglighet

Verksamheten på Kalmar Slott arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Vi informerar löpande om de förbättringar som görs. Nedan hittar du en förteckning över de hjälpmedel och eventuella hinder som finns. Tveka inte att kontakta oss på Kalmar Slott om du har frågor inför ditt besök.

Handikapparkering

Handikapparkering finns i slutet av slottsallén. Avstånd till slottsområdet är ca100 m. Se under fliken "parkering" var platserna finns.

Allmänt

Alla publika delar på Kalmar Slott är inte tillgängliga för rullstol. Ledsagare eller assistent har alltid fri entré till slottet. Rullstolsburen betalar halv entrébiljett p.g.a. begränsad framkomlighet. Inga hundar får vistas invändigt på slottet, undantaget ledarhundar. Bärbara fällstolar finns att låna i anslutning till butik/entré. Kontakta personalen om ni behöver hjälp. Handikapptoalett finns på yttre borggården.

Barnvagnar

På grund av slottets antikvariskt känsliga miljö samt p.g.a utrymningsskäl är det inte tillåtet att ta med barnvagnar inomhus. Barnvagnar parkeras på inre borggården vid Drottningtrappan. Slottet ansvarar inte för barnvagnarna. Det finns möjlighet att låna en bärsele i slottsbutiken, mot att du lämnar din legitimation i pant.

Hissar

Tillgängligheten på Kalmar slott har i och med projektet värdig entré utökats med en hiss så att Gröna salen, Slottskyrkan, Borgstugan, Sturesalen och Gyllene salen gjorts tillgängliga för rörelsehindrade. Hissens mått är: Dörröppning 90 cm, Yta 145x167cm. Vid hissdörren på inre borggården finns möjlighet att påkalla personal för att få hjälp. Till Slottets café och Amiralitetskällaren (restaurangen) finns det också en hiss. Påkalla hjälp ifrån restaurangen så öppnar de dörren som finns till vänster om Slottsrestaurangens ingång. Övriga delar av slottet är inte tillgänglighetsanpassat för rörelsehindrade.

Bra att veta om trappor

Kalmar Slotts publika delar har flera våningsplan. Där hiss inte finns (se ovan vilka publika delar som har hiss) måste man gå i trappor. Från inre borggården till butik/entré måste man gå uppför sju trappsteg.  Från butik/entré ner till besökstoaletter är det sex trappsteg uppdelat i två avsatser. Från butik/entré via Drottningtrappan upp till slottets paradvåning och utställningsdel är det tjugofyra trappsteg uppdelat på 3 avsatser där det finns möjlighet att vila. Från butik/entré till basutställningen i Ståthållarvåningen är det åtta trappsteg med en avsats.

Hörselslinga

För dem som behöver hörapparat, använder vi oss i Gröna salen (vår konsert- och konferenssal) av en traditionell hörslinga.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka inne på slottet ej heller på inre Borggården.