Tillgänglighet - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Tillgänglighet

Vi på Kalmar Slott arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Vi informerar löpande om de förbättringar som görs. Nedan hittar du en förteckning över de hjälpmedel och eventuella hinder som finns. Tveka inte att kontakta oss på Kalmar Slott om du har frågor inför ditt besök.

Handikapparkering

Handikapparkering finns i slutet av slottsallén. Avståndet till slottsområdet är ca 100 meter. Se under fliken parkering var platserna finns.

Allmänt

Alla publika delar på Kalmar Slott är tyvärr inte tillgängliga för besökare med funktionsnedsättningar. Rullstolsburna besökare betalar halv entrébiljett p.g.a. begränsad framkomlighet. Ledsagare eller assistent har alltid fri entré till slottet. Inga hundar får vistas invändigt på slottet, undantaget ledarhundar. Bärbara fällstolar finns att låna i anslutning till butik/entré samt utställningslokalen. Handikappanpassad toalett finns på yttre borggården. Kontakta personalen om ni behöver hjälp att hitta.

Barnvagnar

På grund av slottets antikvariskt känsliga miljö samt av utrymningsskäl är det inte tillåtet att ta med barnvagnar inomhus. Barnvagnar parkeras på inre borggården vid Drottningtrappan. Slottet ansvarar inte för barnvagnarna. Det finns möjlighet att låna en bärsele i slottsbutiken, mot att du lämnar din legitimation i pant.

Besökare med funktionsnedsättning

Tillgängligheten på Kalmar slott har i och med projektet "Värdig entré" utökats med en hiss så att Gröna salen, Slottskyrkan, Borgstugan, Sturesalen och Gyllene salen gjorts tillgängliga för besökare med funktionsnedsättning. Hissens mått är: Dörröppning 90 cm, Yta 145x167cm. Vid hissdörren på inre borggården finns möjlighet att påkalla personal för att få hjälp.

I Kalmar slottsrestaurang (Gästabudssalen och Amiralitetskällaren) finns också en hiss. Påkalla hjälp från restaurangpersonalen så öppnar de dörren som finns till vänster om restaurangens ingång.

Övriga delar av slottet är ännu inte tillgänglig- och frångänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är dock tillåtet att, om gästen har möjlighet, ta sig ur sin rullstol och med hjälp av sin ledsagare lyfta rullstolen vidare in i nästa sal för att besöka Paradvåningen och Förbrända salen. Ledsagaren skall få information av slottets personal om möjlighet till utrymning och vilka åtaganden som åligger denna.

Tillsammans med Statens fastighetsverk arbetar vi med att tillgängliggöra slottet från Gyllene salen till Förbrända salen. Det är svåra avgöranden med bl.a. antikvarisk hänsyn som måste tas i beaktande, men vi går nu in i en mer intensiv fas för att se om det är möjligt.

Trappor

Kalmar Slotts publika delar har flera våningsplan. Där hiss inte finns (se ovan vilka publika delar som har hiss) måste besökarna gå i trappor. Från inre borggården till entré/butik är det sju trappsteg. Från entré/butik ner till besökstoaletterna är det sex trappsteg uppdelat i två avsatser. Från entré/butik via Drottningtrappan upp till slottets paradvåning och utställningsdel är det tjugofyra trappsteg uppdelat på tre avsatser där det finns möjlighet att vila. Från entré/butik till basutställningen i Ståthållarvåningen är det åtta trappsteg med en avsats.

Hörselslinga

För dem som behöver hörapparat, använder vi oss i Gröna salen (vår konsert- och konferenssal) av en traditionell hörslinga.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka inne på slottet. Ej heller på hela slottsholmen.