Skolan - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Skolan

Låt barnen upptäcka och utforska på slottet!

Vi har många aktiviteter som passar olika åldrar och tar emot bokade grupper året runt.

1 januari - 21 juni & 10 augusti - 31 december 2020

Barn under 3 år - gratis
Förskola - 30kr/elev
Grundskola/gymnasium - 30kr/elev
Övriga skolor - 60kr/elev

Pedagoger går in gratis när de kommer med elevgrupp.

22 juni - 9 augusti 2020

Barn under 3 år - gratis
Förskola - 45 kr/elev
Grundskola/gymnasium - 55kr/elev
Övriga skolor - 60kr/elev

Pedagoger går in gratis när de kommer med elevgrupp.

Guidepris Paradguidning

Förskola, Grundskola/gymnasium
Dagtid vardagar öppet: 650 kr + entré
Dagtid vardagar stängt: 1050 kr + entré
Kvällar (19.00)/helger öppet: 1350 kr + entré
Kvällar (19.00)/helger stängt: 1650 kr + entré

Övriga skolor
Dagtid vardagar öppet: 750 kr + entré
Dagtid vardagar stängt: 1150 kr + entré
Kvällar (19.00)/helger öppet: 1450 kr + entré
Kvällar (19.00)/helger stängt: 1750 kr + entré

Skapande skola workshop höst 2021
Bortom horisonten - En värld i förändring