Om- och tillbyggnad på Kalmar Slott - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Om- och tillbyggnad på Kalmar Slott

2013-2014 utförde Statens fastighetsverk en om- och tillbyggnad på Kalmar Slott.

För att vidareutveckla Kalmar Slott och samtidigt skydda unika kulturvärden utfördes en om- och tillbyggnad för kök, serveringslokaler och personalutrymmen. Det unika projektet tillkom genom EU-projektet Öppna Portar, ett samverkansprojekt mellan Statens fastighetsverk och fyra av sydöstra Sveriges främsta historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg.

För Kalmar Slott innebar Öppna Portar att spännande källarvalv från Gustav Vasas tid på slottet kunde tillgängliggöras för middagsgäster, en önskan som slottet länge närt. De kulturhistoriskt värdefulla 1500-talssalarna Gröna salen och Gyllene salen kunde därmed bättre bevaras för framtiden, då en hel del av slottets middagar tidigare ägt rum i dessa salar. Köket fick en tillbyggnad så att ett modernt tillagningskök tillskapades som mötte dagens miljö- hälso- och arbetsmiljökrav.

Gustav Vasa-valven även kallade Amiralitetskällaren och Gästabudssalen blev i och med ombyggnaden tillgängliga för alla, en hiss förbinder källaren med marknivån och en halvtrappan upp till nuvarande café och Gästabudssal.

Att bygga om och till ett slott hör inte till vanligheterna i Sverige, utformingen och gestaltningen av de nya tilläggen har därför medvetet tagit tid. Arbetet har föregåtts av en noggrann planering där Statens fastighetsverk tillsammans med projektörerna, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen tittat på flera möjliga alternativ för bästa möjliga lösning. Ombyggnaden startade i oktober 2013 och pågick fram till augusti 2014.