Öppna portar - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Öppna portar

Nu öppnar vi portarna till framtiden!

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta med skog och mark.

Det framgångsrika EU -projekte Öppna drev SFV tillsammans med fyra av landets mest kända historiska besöksmål: Kalmar Slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg. Mellan år 2012 och 2014 genomförde vi sex gemensamma och tretton riktade insatser för att göra de fyra besöksmålen och sydöstra Sverige ännu mer attraktiva och mer spännande att gästa.

Här på Kalmar Slott skapade vi förutsättningarna för en unik restaurang-, fest- och mötesverksamhet i historisk miljö. Vi restaurerade nya valv för våra restauranggäster, installerade ett förstklassigt restaurangkök och byggde in personalutrymmen i slottets 800 år gamla miljö. Augusti 2014 öppnade vi portarna till en alldeles särskild upplevelse.  Välkomna till Amiralitetskällaren, Gästabudssalen och tornrummet!

Satsningen Öppna portar omsätta över 51 miljoner kronor. EU står för 40 % av finansieringen, SFV för 27 % och besöksmålens intressenter för 33 %.  Totalt investeras tjugofem miljoner kronor i Kalmar Slott.
 

Mer information:

› Öppna portar (pdf)