Slottets historia - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott
splash

Historien om Kalmar Slott

Runt 1180 byggdes ett försvarstorn, en kastal på den plats där Kalmar Slott nu ligger. Tornet byggdes till skydd mot sjörövare och andra fiender. I början av 1200-talet var Kalmar etablerad som stad.

Magnus Ladulås lät i slutet av 1200-talet bygga en borganläggning med ringmur och torn runt den gamla kastalen. I väster ligger Kuretornet där den gamla huvudentrén fanns. Borgen var då Sveriges modernaste fästning. Under lång tid var slottet en stark försvarsanläggning, främst genom sitt strategiska läge. Gränsen mot Danmark gick då bara några mil söder om Kalmar. Skåne, Blekinge och Halland tillhörde Danmark fram till 1658.

Kalmarunionen

Den kanske viktigaste politiska händelsen i Kalmar under medeltiden var bildandet av Kalmarunionen 1397 mellan Sverige, Norge och Danmark. Drottning Margareta låg bakom unionen som förenade länderna med en gemensam regent och utrikespolitik och som kom att bli en motvikt till den tyska Hansan. Med Gustav Vasa som kung i Sverige upphörde unionen formellt 1523.

Vasakungarna

Under Vasakungarna Gustav I, Erik XIV och Johan III fick slottet sitt nuvarande utseende. Den medeltida borgen förvandlades under 1500-talet till ett renässanspalats efter kontinental förebild. Både Erik XIV och Johan III lät konstnärer och hantverkare från Europa ge slottet en för tiden modern arkitektur och utsmyckning. I Kungsgemaket finns en av de äldst bevarade bilderna på Kalmar Slott, i intarsia, placerad på den dörr som leder till hemlighuset och den lönngång som kunde bereda flyktväg till andra delar av slottet. I Gyllene salens tak finner man ett helt unikt förgyllt kassettak.

Kalmarkriget

Under Kalmarkriget fick Krister Some, vars ansikte finns skulpterat i trappan framför östra längan, efter hårda strider överlämna slottet till danskarna den 3 augusti 1611. Slottet förblev i danskt våld till 1613. Efter freden i Roskilde 1658 upphörde Kalmar Slott att vara gränsskydd mot danskarna, förlorade sitt strategiska läge och därmed sin roll som försvarsborg. De kungliga besöken blev alltmer sällsynta och de ståtliga salarna fick nya användningsområden som t.ex. fängelse och kronobränneri.

Ett levande slott

Kalmar Slott är en symbol för Kalmar. Slottet bär en historia med storpolitik, hovintriger, stormningar och våldsamma krig. Idag är slottet en folklig och i allra högsta grad levande plats.