Ang Covid-19 - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Ang Covid-19

I dessa tider med Covid–19 följer Kalmar Slott Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att vi skall försäkra oss om att ni besökare och vår personal inte utsätts för smitta har vi beslutat om följande rutiner och uttalade rekommendationer:

• Varken besökare eller personal som själva visar symtom, såsom hosta, snuva eller feber skall vistas på Kalmar Slott.

• Att hålla avstånd till varandra är ett viktigt sätt att visa hänsyn. Vår personal kommer därför, om det behövs, vägleda er så att det alltid finns gott om plats i de olika salarna och rummen på slottet. Vi ber er besökare att följa de eventuella råd som personalen ger er.

• Vi informerar alla våra besökare och personal om vikten av god handhygien och att nysa i armvecket.

• Vi informerar alla våra besökare om att hålla avstånd till varandra.

• Om det blir köbildning i slottsbutiken kommer vår personal upplysa besökarna om att de skall hålla avstånd om minst två meter till varandra.

• Vi har handsprit utställt vid vår in- och utgång, vid kassan och i utställningen.

• Vi har utökat våra städrutiner med mer frekvent rengöring av ytor på slottet, såsom handtag, toaletter m.m.

• Kalmar Slott är kontantfritt.

• I vår restaurang är borden placerade så att våra gäster inte sitter trångt. Vid beställning gäller att hålla avstånd i kön.