Ang Covid-19 - Kalmar Slott - ett riktigt slott kalmar slott

Ang Covid-19

I dessa tider med Covid – 19 följer Kalmar Slott folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att vi skall försäkra oss om att ni besökare och vår personal inte utsätts för smitta har vi beslutat om följande rutiner och uttalade rekommendationer:

• Varken besökare eller personal som själva visar symtom, såsom hosta, snuva eller feber skall vistas på Kalmar Slott.

• Att hålla avstånd till varandra är ett viktigt sätt att visa hänsyn. Vår personal kommer därför, om det behövs, vägleda er så att det alltid finns gott om plats i de olika salarna och rummen på slottet. Vi ber er besökare följa de eventuella råd som personalen ger er.

• Vi informerar alla våra besökare och personal om vikten av god handhygien och att nysa i armvecket.

• Vi informerar alla våra besökare om att hålla avstånd till varandra.

• Om det skulle bli köbildning i vår butik kommer vår personal upplysa om att besökare skall hålla avstånd om minst två meter till varandra.

• Vi har handsprit utställt vid vår in- och utgång, vid kassan och i utställningen Gustav Vasa talar ur skägget.

• Vi har utökat våra städrutiner med mer frekvent rengöring av ytor på slottet, såsom bland annat handtag, toaletter mm.

• I vårt café har vi borden placerade på ett sådant sätt att våra gäster inte sitter trångt. Vid beställning gäller att hålla avstånd i kön.